Zaawansowany III

Arsenał - Stowarzyszenie Regimentów i Pułków Polskich 1717-1831, jest stowarzyszeniem miłośników historii dawnych wojsk polskich, kultywującym tradycje dawnej broni i barwy, a w szczególności wybranych oddziałów Rzeczpospolitej z lat 1717-1831, w tym Regimentu 10 Szefostwa Działyńskich, Brygady I Kawalerii Narodowej, 4 Pułku Straży Przedniej, 2 Pułku Piechoty Legii Nadwiślańskiej, 7 Pułku Lansjerów i 4 Pułku Piechoty Liniowej Królestwa Polskiego. Celem Stowarzyszenia jest: wychowanie obywatelskie członków Stowarzyszenia w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna, kultywowanie tradycji formacji wojsk polskich, promowanie narodowej historii i tradycji, pogłębianie ogólnej i specjalistycznej wiedzy historycznej, podnoszenie poziomu sprawności fizycznej, nauczanie zdyscyplinowanego życia w zespole.
GRH: GRH I Régiment de cheveau-légers (Polonais) de la Garde Impériale

dodaj do znajomych napisz

Moje wpisy rekonstrukcyjne: